Vad vi gör

VAD VI GÖR

VERKSAMHET & PROJEKT

VÅR VERKSAMHET

Genom vår personal i Kenya och våra givare kan vi bedriva en verksamhet med olika projekt som når ut till de allra mest behövande i och omkring Migori i sydvästra Kenya.

The Good Samaritan Children’s Home grundades 2002 och är vårt största projekt inklusive arbetet att hitta nya familjer och hem till barnen. Utöver detta gör vi annat för att understödja människor i en utsatt situation och ge dem de bästa förutsättningarna för att kunna förändra sina liv.

Läs mer om vårt arbete längre ner.

VIKTEN AV LOKALT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Att jobba lokalt och utifrån den lokala kunskapen är viktigt. Vi tror på människors kännedom och insikt om sitt områdes och regions utmaningar och behov, och den lokala kunskap och kapacitet som finns hos våra anställda och i styrelsen i Kenya. De som arbetar på The Children’s Home eller med andra projekt är från Migori eller närområdet och har bäst kännedom i vad barnen på hemmet behöver utifrån den kulturella och samhälleliga kontexten. De har den bästa vetskapen om var behoven är som störts och hur vi på bästa sätt kan arbeta för att skapa rätt förutsättningar för människor, unga som gamla, att utvecklas.

THE GOOD SAMARITAN CHILDREN’S HOME

The Good Samaritan Children’s Home är ett genomgångshem för vuxenlösa barn som har blivit överlämnade eller hittats i och omkring Migori.

ARBETET

Barnen som bor på the Good Samaritan Children’s Home är mellan 0-13 år gamla.

Barnen får alla basala behov som mat, vatten, kläder, sjukvård och utbildning uppfyllda. Barnen får även trygghet, närhet och kärlek av våra barnskötare och vår personal. Barnen stannar så länge de behöver hjälp, dvs. tills de kan placeras ut i nya familjer i byarna i närområdet.

Arbetet med att registrera och omhänderta barnen sker i dialog med lokala myndigheter för att fastställa deras faktiska behov att bli placerade på the Good Samaritan. Detta sker med stor noggrannhet och uppföljning, för barnets bästa.

Barnen får utbildning och fortsatt stöd till skolavgifter m.m. även efter att de flyttat från hemmet.

PERSONALEN

Personalen som arbetar med barnen och på hemmet är noga utvalda och har kunskap inom sina ansvarsområden. Barnhemet bemannas av utbildade socialarbetare dygnet runt.

Några av de som jobbar på är även änkor som genom hemmet får en sysselsättning och inkomstkälla. Just nu har vi omkring 15 anställda på hemmet som gör ett gediget arbete. Dessa får lön utifrån nationella bestämmelser och lagar, något vår styrelse i Kenya har god koll på och följer upp.

HEMMET

År 2006 fick vi genom stöd från Världens Barn möjlighet att köpa mark och bygga en fastighet med hjälp av lokala församlingar. Sedan dess har hemmet fortsatt växa med flera olika avdelningar, bla. en babyvinge, en pojk- och flickavdelning, kök, sovplats för personalen, matsal, aktivitetsrum, personalrum, toaletter, duschar samt avsedda platser för boskap. Hemmet är försett med stängsel, grind samt dag- och nattvakt vilket är nödvändigt för att säkerställa barnens och personalens säkerhet. Personalen använder även marken som ägs till att odla. Tanken är att detta ska kunna utvecklas ytterligare för ökad självförsörjande och som en potentiell inkomstkälla.

EN TEMPORÄR LÖSNING

Vi ser denna typ av verksamhet som en temporär (!) lösning då vi som förening inte tror på barnhem som koncept i grunden. Barnhem som verksamhet gör ofta att barn hamnar utanför det sociala nätverket och lider brist på personliga och nära familjerelationer längre fram i livet. Vår önskan är att varje barn ska få växa upp i en familj.

På grund av det stora antal övergivna barn och barn som saknar familjer eller vårdnadshavare ser vi ändå ett behov i att förse behövande barn med en trygg plats att infinna sig på tills en mer hållbar lösning (en ny familj) kan bli möjlig. Därför finns the Good Samaritan Children’s Home.

SKOLA OCH VIDAREUTBILDNING

I Kenya är allmän utbildning (grundskola och gymnasium) gratis men kostnader relaterat till utbildning kan bli dyrt för många familjer och vårdnadshavare. Det kan hindra många att skicka sina barn till skolan med allt som ingår i den kostnaden (skoluniform, skolmaterial, examensprover, boendekostnader vid internat osv). Trots att utbildning är en mänsklig rättighet saknar många barn världen över rätten eller möjligheten att få gå i skolan, även i Kenya.

DETTA GÖR VI

Vi i Den Barmhärtige Samaritens Förening tror på utbildning och rollen som utbildning spelar i människors förutsättningar och möjligheter till en hållbar och värdig framtid. Vi bedriver därför The Good Samaritan Education Foundation Program som fokusera på rätten och möjligheten till utbildning där vi står för kostnader som rör just utbildning.

Genom givare kan vi betala de avgifter som en skolgång innebär för all barn som bor på The Good Samaritan Children’s Home. I detta ingår de barn som går i lokala skolor i Migori samt de som är så pass gamla och högpresterande att de får gå på internatskola.

Vi stöttar också skolavgifter för högre studier och vidareutbildning för ett flertal ungdomar. Dessa ungdomar har tidigare bott på hemmet och har lyckats så pass med sina studier att de har möjlighet att vidareutbilda sig på högre nivåer (universitet) så länge de kan täcka dessa kostnader. Där går vi genom generösa givare in och stöttar.

VI STÖTTAR KVINNOR OCH ÄNKOR

Generellt är barn och kvinnor mer utsatta än andra samhällsgrupper i en kontext som är utmanande eller ekonomiskt osäker. Änkor och äldre ingår också i denna kategori och att ta sig ur utsatthet eller fattigdom kan vara väldigt svårt.

Vi i Den Barmhärtige Samaritens Förening jobbar därför med att stötta änkor, kvinnor och äldre i Migori och i byarna i närområdet. Detta gör vi genom att ge finansiellt stöd till kvinnor/änkor månadsvis. Detta ger förutsättningar att kunna köpa mat och uppfylla andra basala behov. Vi besöker även dessa kvinnor regelbundet.

Majoriteten av personalen på the Good Samaritan Children’s Home är änkor och på hemmet blir de sysselsatta och får en inkomst och därav ett skyddsnät som ger trygghet och förutsättningar till att leva ett värdigt liv.

VERKSAMHET UNDER COVID-19 PANDEMIN

COVID-19 pandemin har inneburit många olika utmaningar för hela världen. I Kenya har pandemin påverkat många delar av landet och lett till nedstängning av bland annat skolor och marknader. Detta har varit en utmaning för människorna som bor i Migori och därav också arbete på the Good Samaritan Children’s Home på olika sätt.

På grund av nedstängning av skolorna flyttade alla barn som under normala omständigheter bor på internat hem vilket gjorde det vardagliga arbetet mer omfattande. Vår lokala direktor, Peter, och personalen i Kenya har trots de utmaningar pandemin fört med sig fortsatt göra ett otroligt arbete och har löst många av de oväntade utmaningarna bra. Detta visar på resilience* hos vår personal och i det arbete de gör vilket är positivt.

* ”Resilience är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas.

THE TUITION PROGRAMME

På grund av nedstängning av skolorna och därav uppehåll i undervisningen startade vi med Peters initiativ ett undervisningsprogram för att fortsätta undervisningen utanför skolorna. Detta gjordes genom att anställa utbildade lärare och bedriva undervisningen på the Good Samaritan. På så sätt har vi kunnat säkra att barnen som bor hos oss har fått fortsatt utbildning och inte hamnat efter i skolan trots pandemin. Detta arbete har främst finansierats genom The Good Samaritan Education Foundation Program.

HÄR ARBETAR VI

Vårt arbete och våra projekt är i och omkring Suna Migori.

Migori är det största samhället i Migori County i sydvästra Kenya med ca 100 000 invånare (2010) och ligger ca 22 km från gränsen till Tanzania.

VILL DU STÖTTA VÅRT ARBETE?

Vi behöver all hjälp vi kan får för att fortsätta bedriva verksamheten och förändra liv. Vi tar tacksamt emot alla gåvor, stora som små.

Vi har inga administrativa kostnader mer än växelavgiften när pengarna skickas ut till Kenya. Våra kassörer i både Sverige och Kenya följer upp varje krona och ser till att de hamnar rätt, något som också motverkar risk för korruption.

Det är också möjligt att skriva in Den Barmhärtige Samariten i sitt testamente, både en specifik summa, stor eller liten, eller en andel av kvarlåtenskapen.

Varje krona förändrar liv! Var med du också! TACK!

Swish: 1230810457

Bankgiro: 5386-9640

IBAN number: SE44 8000 0826 4406 3035 4991

BIC code: SWEDSESS

Vill du engagera dig på något sätt eller kontakta oss? Hitta mer info här:

Den Barmhärtige Samariten
Stöd oss

Stötta vårt arbete, ge en gåva!

Swish 1230810457

Bankgiro 5386-9640

IBAN number SE44 8000 0826 4406 3035 4991

BIC code SWEDSESS