Om oss

OM OSS

DEN BARMHÄRTIGE SAMARITENS FÖRENING

DET HÄR ÄR VI

Vi är en ideell förening som verkar för att varje människa ska få leva ett värdigt liv där fattigdom och utsatthet inte är närvarande. Vi tror att varje människa och individ har ett okränkbart värde och att vi har ett gemensamt ansvar som människor att skapa förutsättningar för de som lever i en kontext där de inte får sina rättigheter och behov tillgodosedda. Vår tanke och önskan är att ge människor möjlighet och rätt förutsättningar och resurser att kunna ta sig ur utsatthet och fattigdom – det vi kallar hjälp till självhjälp.

Vi arbetar mycket genom vår lokala direktors (Peter) nätverk och församlingar i byarna, något som är ovärderligt. Detta gör även att vi kan kontrollera arbetet och följa upp det noggrant. De lokala myndigheterna högaktar vårt arbete vilket är mycket roligt.

FÖRENINGENS UPPBYGGNAD

Styrelse

Styrelsen i Sverige är uppbyggd på helt ideellt arbete. Vi har inga anställda i Sverige. Styrelsen består av ordförande, kassör, andra ledarmöten samt suppleanter som ansvarar för olika arbetsområden. Styrelsen är ytterst ansvarig för föreningens verksamhet. Styrelsemöten hålls kontinuerligt och årsmöte hålls en gång per år.

Personal

Vi har just nu 15 anställda på the Good Samaritan vars löner finansieras av givare till vårt arbete. Varje anställd har lön utifrån nationella regler och lagar. Vi har även återkommande volontärer. Personalen kommer från Migori eller närområdet. Tre personer ur personalstyrkan bildar också den mindre styrelsen i Kenya.

Givare

Givarna är en av de viktigaste komponenten till att vi kan bedriva det arbete vi gör. Utan otroliga givare och vår fantastiska personal i Kenya hade verksamheten aldrig varit möjlig. Vi är mycket tacksamma för alla gåvor som ges, stora som små. Givarna är främst privatpersoner och fonder/stiftelser.

STYRELSEN I KENYA

Från vänster: Peter – direktör och medgrundare, Godfrey – ekonomiansvarig och Pamela – socialt ansvarig.

VÅRA VÄRDEGRUNDER

VISION

To save and secure lives of orphans and vulnerable people in desperate situation.

A society where children are respected and valued; where all children are cherished and supported; where they enjoy a fulfilling childhood and realize their full potential.

UPPDRAG

Good Samaritan Children’s Home exists to provide a foundation for the physical, social, emotional and spiritual wellbeing of orphans and disadvantaged children in the society.

We want to be the manifestation of God’s caring grace and perfect love to OVCs in Kenya.  We will endeavor to provide shelter, clothe, feed, educate, disciple and support them in an environment of family and community.

KÄRNVÄRDEN

 • Respect for children’s rights
 • Service and dedication to the well being of children
 • Integrity and honesty in the discharge of our mandate
 • Professionalism, efficiency and effectiveness
 • Non-discrimination
 • Equality and fairness
 • Transparency and accountability
 • Justice
 • Partnership, collaboration and networking

STRATEGISKA MÅL

 • The ultimate goal of good Samaritan is to save and rescue the life’s of orphans , vulnerable children’s in desperate situation through provision of accommodation, nutritive food, shelter, clothing, education , health services and other necessities that is essential for survival for physical growth , mental development, performance , productive health and well being
 • Also to nature a healthy self-feeling, accompanied by appreciation and love to the children’s.
 • To provide children’s with a better future thus included social development, education of the children’s through appropriate exposure and experience.

Den Barmhärtige Samariten
Stöd oss

Stötta vårt arbete, ge en gåva!

Swish 1230810457

Bankgiro 5386-9640

IBAN number SE44 8000 0826 4406 3035 4991

BIC code SWEDSESS