Hem

DEN BARMHÄRTIGE SAMARITEN

MIGORI | KENYA

Rätt förutsättningar skapar hopp och framtidstro för människor i utsatthet

Vi, Den Barmhärtige Samaritens Förening, är en ideell förening som sträcker oss till de mest utsatta i samhället som barn och änkor i Migori County i Kenya. Vår tanke och önskan är att ge människor rätt förutsättningar för att kunna ta sig ut ur utsatthet och fattigdom – hjälp till självhjälp. För att detta ska kunna ske krävs möjligheter och rätt resurser, något vi vill vara med och skapa.

Vi består av en ideell styrelse i Sverige, en mindre styrelse i Kenya samt anställd personal i Kenya.

VÅR HISTORIA

Den Barmhärtige Samaritens Förening grundades av Anette Hellekant Långs med en kallelse och önskan att efter fem års vistelse i Kenya fortsätta hjälpa utsatta människor och barn på något sätt. Tillsammans med hennes nära vän Peter Ouma Oringo grundades föreningen och även the Good Samaritan Children’s Home. Sedan 2002 har arbetet med att ge barn nya hem och ge människor i utsatthet rätt förutsättningar till att leva ett värdigt liv pågått.

”Herren talade om att vi skulle fortsätta att hjälpa föräldra- och vuxenlösa barn även när vi åkte tillbaka till Sverige.”

– Anette Hellekant Långs

Läs mer om vilka vi är, vår vision, vårt uppdrag samt Anettes och Peters berättelser om hur arbetet startade.

VÅRT ARBETE

Den Barmhärtige Samariten har genom olika bidrag kunnat driva olika projekt och insatser genom åren. Vi har tillsammans gett övergivna barn ett nytt hem och nya familjer, stärkt kvinnor och änkor i byarna i det område vi verkar genom finansiell stöttning och sysselsättning, besökt och bett för svårt sjuka på sjukhusen osv. Allt efter de behov som funnits och som vi fortfarande ser idag.

THE CHILDREN’S HOME

The Good Samaritan Children’s Home startade 2002 i Migori, Kenya och är ett genomgångshem för vuxenlösa barn som har blivit överlämnade eller hittats i och omkring Migori. Genom dialog med myndigheterna och noggrann uppföljning får barnen ett nytt tillfälligt hem och alla basala behov uppfyllda som mat, vatten, kläder, sjukvård och utbildning samt trygghet, närhet, kärlek. De stannar så länge de behöver hjälp, dvs. tills de kan placeras ut i nya familjer i närområdet. Barnen som bor här är mellan 0-13 år gamla.

Läs mer:

ANDRA PROJEKT

Vi driver även andra projekt som sträcker sig till behövande i och omkring Migori. Vi stöttar behövande änkor i byarna runt Migori med finansiellt stöd och arbetsmöjligheter på the Children’s Home. Vi stöttar alla barn på hemmet och även barn som inte längre bor på hemmet med skolavgifter för att kunna fortsätta sin studier vidare. Under COVID-19 pandemin har vi bland annat stöttat familjer som omhändertagit barn från hemmet, och bedrivit skolundervisning på hemmet med utbildade lärare.

Läs mer:

DIN GÅVA GÖR SKILLNAD

Vill du stötta Den Barmhärtige Samaritens arbete? Alla gåvor är välkomna!
Vi skickar ut support direkt till ett bankkonto i Migori som de sedan används enligt budgeten som går till allas bästa. Det är också möjligt att skriva in Den Barmhärtige Samariten i sitt testamente, både en specifik summa, stor eller liten, eller en andel av kvarlåtenskapen.

Vi har inga administrativa kostnader i Sverige mer än växelavgiften när pengarna skickas ut till Kenya. Styrelsen i Sverige jobbar 100% ideellt cch står själva för kostnader relaterat till arbetet som ex. styrelsemöten, besöksresor, hemsidan m.m. Våra kassörer i Sverige och Kenya följer upp varje krona och ser till att de hamnar rätt.

Varje krona förändrar liv! Vi tar tacksamt emot alla gåvor, stora som små!

Swish: 1230810457

Bankgiro: 5386-9640

IBAN number: SE44 8000 0826 4406 3035 4991

BIC code: SWEDSESS

KONTAKT

Har du frågor, synpunkter eller vill ha mer information? Kontakta oss!

Senaste nytt på BLOGGEN

På bloggen uppdaterar vi om allt som rör det vardagliga arbetet på hemmet och om andra projekt. Följ vårt arbete där!

Den Barmhärtige Samariten
Stöd oss

Stötta vårt arbete, ge en gåva!

Swish 1230810457

Bankgiro 5386-9640

IBAN number SE44 8000 0826 4406 3035 4991

BIC code SWEDSESS